fbpx

SEO Sökmotoroptimering

Relevant trafik från Googles organiska sökresultat.

seo sökmotoroptimering

Relevant trafik från sökresultatet

Endast Google?

Det finns andra sökmotorer men Google är den absolut största och lite varierande efter vilken statistik man går efter men ungefär 95% av alla sökningar i Sverige sker via Google.
Webkung fokuserar därför enbart på Google och ser de övriga sökmotorerna som en bonus.

Vad är det?

SEO eller Sökmotoroptimering

SEO står för Search Engine Optimization vilket på svenska blir sökmotoroptimering, det betyder alltså samma sak.

Nu när vi rett ut det kan vi förklara mer vad det innebär. Google är precis som vilket annat företag och de vill ha nöjda användare och därför vill Google att de som använder deras sökmotor får se relevanta resultat för sina sökningar.

Tänk er själv att ni Googlar och gång på gång får se irrelevant information, hemsidor som inte fungerar, långsamma hemsidor eller hemsidor som inte är anpassade för mobiltelefonen, då skulle ni inte längre använda Google eller?

Därför ska utgångspunkten med alltid vara att skapa innehåll som är relevant för användaren.

Ranka högre med Webkung

Hur Webkung arbetar

Webkung utgår från att skapa innehåll som är relevant för användaren och paketera det på ett sådant sätt att Google ser att det är relevant information för användaren.

Genom att identifiera de sökord som är viktiga för er verksamhet kan vi arbeta med dem och sökmotoroptimera er hemsida efter dessa. Webkung genomför löpande förbättringar för att utveckla er ranking på Google.

Ni får utförliga rapporter med statistik och kommentarer. I rapporten får ni även se nuvarande ranking och tidigare ranking för att kunna se resultatet av arbetet.

seo

Beprövade metoder

Sökmotoroptimering i 4 steg

Här förklarar vi hur Webkung arbetar för att ni ska ranka högre.

Sökordsanalys

Det första vi gör är att se vilka sökord vi ska fokusera på och det bestäms till stor del av vad är verksamhet handlar om och vilka tjänster/produkter ni erbjuder. Men vi tittar även mycket på sökvolym och konkurrens för de sökorden.

Sökordsanalysen är en viktig del och sätter grunden för hela arbetet.

Technical SEO

Detta är den delen som brukar kallas för Technical SEO.
Vi går igenom hemsidan och ser till att den är byggd på ett sökmotorvänligt sätt rent tekniskt. Detta inkluderar att se till att det inte finns några brutna länkar, bilder är i rätt format, hemsidan är lättnavigerad, hemsidan är mobilanpassad och att hemsidan laddar snabbt.

On-page SEO

On-page SEO inkluderar allt content på hemsidan, alltså hemsidans innehåll. Här gäller det att skapa värdefullt innehåll för användaren som är paketerat på ett sådant sätt att det även gillas av Google.

Innehållet består av framförallt texter men även sidans bilder, rubriker, SEO-titel, metabeskrivning mm.

Off-page SEO

Off-page SEO innebär allt arbete som sker utanför er egen hemsida. Här är högkvalitativa länkar en viktig del vilket stärker er "domain authority" men det kan även bestå av andra delar som att stärka ert varumärke vilket ger er mer sökningar på varumärket. Det kan även vara metoder som content marketing och PR.

Låter det intressant?

Kontakta Webkung för att få ett förslag för sökmotoroptimering som passar ert företag.

Kunder från hela Sverige

Några av våra kunder

Webkung utför uppdrag med bland annat SEO åt en mängd olika företag i hela Sverige.
Här är några av våra kunder.

Kontaktuppgifter

Kungsportsavenyen 21,
411 36, Göteborg

Kontaktformulär

Organisk trafik 24/7

Fördelar med SEO

Det finns många fördelar med SEO, här listar Webkung några av dem.

Ingen annonsbudget

Eftersom SEO är för den organiska (gratis) trafiken så har ni ingen annonsbudget som vid exempelvis Google Ads eller Paid Social.

Relevans

Den trafik ni får in till hemsidan via SEO har genomfört sökningar efter precis de tjänster eller produkter ni erbjuder.

Fler affärer

Med framgångsrikt arbete för SEO kommer ni få in mer affärer oavsett om det är köp i en e-handel, leads via hemsidan eller butiksbesök.

Utan bindningstid

Sökmotoroptimering till fast pris

Ni får alltid ett fast pris för tjänsterna Webkung kommer utföra åt er. Webkung arbetar aldrig med bindningstider utan ni ska vara kvar för att ni ser resultat i form av mer trafik till hemsidan och mer affärer.

Priset baseras på omfattningen av arbetet och ni får en offert efter ett första möte där vi går igenom er nuvarande situation och era möjligheter.

Intresserad?

Boka in ett möte med Webkung och därefter får ni en offert för sökmotoroptimering anpassat efter ert företag.

Grunden för arbetet

Vad är sökordsanalys?

Grunden för arbete med SEO är en sökordsanalys, det är där man kan ta reda på vanliga sökfrågor användare har och vilka sökord man ska fokusera på att öka i ranking för. Man utgår alltså från dessa sökord man tar fram i sökordsanalysen för hela arbetet.

Sökordsanalysen används för att:

En enkel sammanfattning

Olika förkortningar

Det finns mycket olika förkortningar inom sökmotormarknadsföring och det kan vara lite förvirrande, här sammanfattar vi några av de vanligaste förkortningarna när det gäller marknadsföring med sökmotorer.

SEO – Search Engine Optimization
Sökmotoroptimering på svenska. För att visas i det organiska sökresultatet.

SEA – Search Engine Advertising
Betald annonsering med exempelvis Google Ads för att synas med annonser vid sökningar.

PPC – pay-per-click
Detta är en  betalningsmodell där man som annonsör betalar för varje gång någon klickar på ens annons. Detta gäller för både sökmotorer men även exempelvis vid annonsering på Facebook och Instagram.

SEM – Search Engine Marketing
SEM är ett samlingsnamn för all marknadsföring med sökmotorer, alltså både betalda annonser och organiska sökresultat. SEM innebär alltså både SEO och SEA.

Vad är bäst?

SEO vs PPC

Vad som är bäst av SEO eller betald annonsering är en fråga som debatterats så länge digital marknadsföring funnits. Det ena behöver dock inte utesluta det andra och ofta är en kombination av båda två att föredra.

Lyckas ni få lönsamhet genom sökmotoroptimering ska ni absolut köra på det och lyckas ni få lönsamhet genom PPC så vill ni självklart köra det också.

En fördel av att kombinera SEO och PPC i sin marknadsföringsstrategi är att SEO kan driva in trafiken i det första skedet och sedan kan man arbeta med remarketing i exempelvis Google Ads eller Facebook Ads för att få dessa besökare att slutföra sin konvertering.

Övervaka arbetet

SEO Verktyg

Det finns många olika typer av verktyg för att arbeta med SEO, vissa är specialiserade på en enda uppgift medans andra är mer omfattande för att ge en helhetsbild av arbetet och utvecklingen.

Här är några populära sökmotoroptimering verktyg:

En viktig rankingfaktor

Hemsidans hastighet

Hur snabbt hemsidan laddar är en viktig ranking faktor för SEO eftersom Google inte vill skicka sina användare till hemsidor som går långsamt. En långsam hemsida är inte bara dåligt för SEO utan även för användarvänligheten på hemsidan, har ni en långsam hemsida riskerar ni att besökare lämnar hemsidan och ni missar konverteringar.

Därför är det viktigt att se över hemsidans snabbhet och förbättra den ifall det behövs, detta kan man göra både genom att optimera själva hemsidan men även hostingen av hemsidan kan behöva ses över.

För att testa en hemsidas snabbhet rekommenderar Webkung dessa två verktyg:

Google PageSpeed Insights

GT Metrix

Långsiktigt arbete

Hur lång tid tar det?

En vanlig fråga är hur lång tid det tar och det varierar kraftigt och det beror på framförallt hur stor konkurrens det är om de sökord som ni vill ranka för. Vissa sökord så går det snabbt att ranka högt utan jättestora insatser medans andra sökord där det är hög konkurrens är det svårare att ranka högt.

Man kan generellt sätt säga att SEO är mer en långsiktig lösning för att driva in relevant trafik till hemsidan.

Relevans är nyckeln

Vem rankar högst?

För att förstå vem det är som rankar högst gäller det att istället tänka på vad syftet med en sökmotor som Google egentligen är. Googles användare som genomför miljarder sökningar varje dag använder deras tjänst för att få svar på deras sökningar.

Skulle Google visa upp sidor som inte fungerar, sidor med låg kvalitét eller sidor som inte handlar om det användaren sökt efter så skulle människor sluta använda Google.

Så den som rankar högst är den sida som Google tror är mest relevant för just den sökningen. Därför gäller det att skapa användarvänligt innehåll i första hand som svarar på användarens fråga, sedan kan man paketera allting på ett sådant sätt som gillas av sökmotorer.

Vanliga frågor

FAQ för sökmotoroptimering.

Det står för Search Engine Optimization vilket på svenska är Sökmotoroptimering.
Det handlar alltså om hur man kan optimera en hemsida för att hamna högre upp i sökmotorernas sökresultat.

Det finns ingen kostnad till sökmotorerna eller liknande utan det man betalar är arbetskostnaden för den som utför arbetet för sökmotoroptimering.
Timpriset för en konsult varierar kraftigt men kostar någonstans mellan 700-1500 kr/timme.

Det finns en mängd olika parametrar som påverkar rankingen, några av de främsta faktorerna som påverkar rankingen är hemsidans innehåll, struktur, innehåll och snabbhet. Någonting annat som påverkar är hur mycket och hur starka länkar hemsidan har till sig

Ja, det är viktigt eftersom ni kan få personer som aktivt söker efter de tjänster eller produkter som ni erbjuder att klicka sig in till er hemsida.
Att få in dessa personer till er hemsida är mycket viktigt och med ett effektivt arbete för sökmotoroptimering hamnar ni högre upp i sökresultaten och då är det större chans att de besöker just er hemsida.

SEO står för Search Engine Optimization och är för det organiska sökresultatet. SEA står för Search Engine Advertising och är för annonseringen i sökresultat som t.ex. Google Ads. SEM står för Search Engine Marketing och är i korthet allt inom marknadsföring i sökmotorer vilket betyder att SEM innefattar både SEO och SEA.

SEO står för “search engine optimization” vilket på svenska är sökmotoroptimering.

Det är alltså ingen skillnad mellan SEO och sökmotoroptimering, SEO är förkortningen för sökmotoroptimering.